Διαχείριση ακινήτων

Διαχείριση ακινήτων

 

Αναλαμβάνουμε την πλήρη διαχείριση ακινήτων (είσπραξη, αποκατάσταση ζημιών, μίσθωση κλπ)

με συμφωνημένη αμοιβή ποσοστού απο τό μίσθωμα.